ایران هیاهو IRANHAYAHOO

اطلاعات عمومی-دوران بارداری-گیاهان دارویی -پرورش خلاقیت کودکان

راههای گرفتن فرزند از شیر

برای گرفتن از شیر هرگز خشونت بکار نبریدو از کارهایی مانند مالیدن ادویه تندو غیره خودداری کنید.چنانچه کودک اصرار دارد که شیر بخورد او را از خود نرانید.

ما در اینجا به جند راه اشاره می کنیم :

الف_جایگزینی غذایی

کودکی که در دوران شیر خوارگی به مکیدن شیر مادر عادت کرده است در هنگام ترک شیربهانه گیری می کند.برای رفع این بهانه گیریهاخوراندن مایعاتی چون شیر و اب میوه مفید است و ساعت خوردن این مایعات باید مانند ساعات خوردن شیر باشد

اگر وابستگی ومقاومت کودک شما را دچار مشکل کرد می توانیدجایگزینی برای مکیدن او پیدا کنیدکه در این صورت استفاده از شیشه پستانک ارجح است ولی استفاده ار استکان مناسبتر و بهتر می باشد.

ب-جایگزینی روحی و عاطفی

خوردن شیر مادر برای کودک فقط تامین نیاز غذایی او نیست بلکه در آغوش مادر بودن تماس بدنی با او و...بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی کودک را نیز ارضا می کند

پس توجه داشته باشید با گرفتن شیر از کودک دچار کمبود روحی و عاطفی نشود.

انجام شیوه گام به گام :

این روش همزمان با جایگزینی غذایی و روحی عاطفی انجام می شود.تمام دوره باید حدود٣ ماه طول بکشد.طول این دوره بستگی به میزان وابستگی کودک به شیر مادر دارد

در نیمه اول این دوره کم کردن شیردهی را از روز آغاز کنید برای این منظور:

دفعات شیر دادن را در روز کم کنید.یعنی فاصله بین شیر دادن را کمی طولانی تر نمایید.

کم کردن تغذیه با شیر مادر رااز صبح شروع کنید و بعد از یک الی دو هفته در بعد از ظهر این کار را انجام دهید.

در زمانهایی که به کودک شیر نمی دهید باید او را به طریقی سرگرم کنیدکه به خوردن فکر نکند.

در نیمه دوم این دوره به تدریج شروع به کم کردن دفعات شیر در شبها کنید و شیر دهی شبانه را آخر از همه قطع کنید.